USTANOVA ZA
ZDRAVSTVENU
NJEGU LEKIĆ

ustanova_lekic

O NAMA

Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika. Usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije kući provode se prema postupcima preporučenim od strane liječnika i odobrenim od strane liječničkog povjerenstva. Usluge je moguće ostvariti na teret HZZO-a (na doznaku) i privatno neposrednim plaćanjem. Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić je ugovorna Ustanova HZZO-a, te nam se mogu javiti pacijenti koji su ostvarili pravo na zdravstvenu njegu ili fizikalnu terapiju u kući.

zdrastvena_njega

ZDRAVSTVENA NJEGA

Zdravstvena njega u kući dio je primarne zdravstvene zaštite. Specifičnost ove djelatnosti je njezina dostupnost jer se provodi neposredno u kući bolesnika. Provodi se kod nepokretnih, teško pokretnih i nemoćnih osoba različite životne dobi, a može biti nastavak njege i rehabilitacije iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova.

Postupke zdravstvene njege samostalno provode medicinske sestre prema nalogu liječnika.

FIZIKALNA TERAPIJA

Provode je fizioterapeuti prema preporuci liječnika specijaliste s ciljem očuvanja, vraćanja i poboljšanja motoričkih sposobnosti koristeći različite fizikalne i rehabilitacijske tehnike u kući bolesnika. Fizikalna terapija uključuje poduku pacijenta i obitelji kao i stručne savjete o prilagodbi životnog prostora.

Izdvojene usluge fizikalne terapije:

 • fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • mobilizacija zglobova i muskularna reedukacija
 • kineziterapijski postupci (individualne vježbe istezanja, snage i izdržljivosti)
 • prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • trening kordinacije i ravnoteže
 • vertikalizacija pacijenta i trening hoda
 • primjena ortopedskih pomagala i proteza
 • fizioterapija za smanjivanje edema (masaža, limfna drenaža, pravilni
  posturalni položaji)
 • primjena fizioterapijskih aparata u svrhu analgezije i mišićne stimulacije
  (TENS, elekrostimulacija,…)
 • respiracijski i kardiovaskularni treninzi
 • krioterapija (terapija ledom i hladnim oblozima)
 • transferi (premještaji) pacijenata te obuka pacijenata i obitelji oko načina
 • premještanja i prilagodbe pacijenata i njegove okoline
fizikalna_terapija

CJENIK

Vrsta usluge/usluga Cijena
Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage 85 kn – u gradu, 110 kn van grada
Kupanje bolesnika u krevetu ili kadi 80 kn
Prijevoj manje rane 60 kn
Prijevoj veće rane ili više rana 80 kn
Promjena urinarnog katetera kod žene 60 kn
Primjena klizme za čišćenje 60 kn
Primjena parenteralne terapije 90 min 140 kn
Primjena sc., im. terapije 60 kn
Usluge fizikalne terapije u kući do 45 min. (područje grada Varaždina) 100 kn
Usluge fizikalne terapije u kući do 45 min. (izvan grada Varaždina) 150 kn
Usluge fizikalne terapije u kući 60 min. (područje grada Varaždina) 135 kn
Usluge fizikalne terapije u kući 60 min. (izvan grada Varaždina) 185 kn
Ručna masaža djelomična 30 min. 90 kn

KONTAKT